MUDr. Otmar Sova
Objednávejte se přímo do zvolené ordinace   email info@gyneso.cz   

eRecept elektronicky (email či SMS)

Zasílání eReceptu na email či SMS

Po nové aktualizaci softwaru naše ordinace nově umožňuje zasílání eReceptu na pacientkou zvolený email či cestou SMS na zvolené tel. číslo


Tuto službu je možné poskytnout pacientkám při splnění následujících podmínek:

  1. Jedná se o registrovanou pacientku
  2. Jedná se lék, který DLOUHODOBĚ a bez potíží užívá
  3. Před prvním zasláním e-receptu uvede pacientka osobně v ordinaci emailovou adresu a číslo telefonu, na něž bude možné recept zaslat a současně stvrdí svým podpisem souhlas s elektroinickou komunikací